Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Проекти

Проекти:

  2018г. Проект по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1- „ Да изпреварим бъдещето- предизвикателството да си учител в 21 век“

  2019г. Проект по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1- „ Иновативната детска градина- революцията, която променя образованието“

  2019г. Проект по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2- „Planet keeper“ с координатор Швеция

  2020г. Проект по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2- партньор по проект “ Little nature lovers”с координатор Латвия и партньори Турция, Румъния, Португалия и Италия

  2020г. Проект по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2- партньор по проект “ Little farmers meet the soil”с координатор Турция и партньори Италия, Гърция  и Румъния.

Национални програми:

 2017г. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“- одобрен за закупуване на Интерактивна бяла дъска

 2018г. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на   предучилищното и училищното образование“- одобрен за закупуване на Интерактивна бяла дъска,    филиал с.Розово.

 2020г. НП“ Успяваме заедно“, Модул 2: „Иновативната детска градина“

 

LITTLE NATURE LOVER

Международен проект по Програма Еразъм+

с координатор Латвия и партньори България, Италия, Турция и Португалия

 

        Повече от година след началото на проекта Erasmus + KA229 „Малки любители на природата“, в който нашата детска градина има ролята на партньорска институция, беше възможно да се организира първата транснационална среща. Така между 25-30 октомври 2021 г. част от учителите на нашата институция участваха заедно с партньори от Латвия, Турция, Румъния и Италия в мобилността, проведена в град Батипаля, Италия. Основна цел на този проект е разработването на учене в контакт с природата. Това е работа, извършена в класната стая и в чужбина и понякога включващи семейства, чрез наблюдение  и събиране на материали за училищна работа. През тази и следващата година някои от учителите ще наблюдават други учители и деца, работещи в училищата на съответните държави. Първата мобилност за Италия вече е осъществена от 25 до 29 октомври, където участваха останалите партньори. Всички партньори приключи презентация с тема „Нашият път сред природата”

        Днес, на 21.06.2018г., в Община Казанлък на официална пресконференция бе  стартирана дейността по Проект-" Да изпреварим бъдещето- предизвикателдсвото да си учител на 21век!" по програма Еразъм+

     https://www.kazanlak.bg/cat-601.html?fbclid=IwAR20jCD-rid5hh35nS9vrpaHi0b0NlxayH1XTkP5tHeKVdimpMza0ldRipA

 

              Детската градина представи проекта

            "Да изпреварим бъдещето - предизвикателството да си учител на 21век!"

           и пред своите колеги. 

     Участвалите в обучителните курсове педагози, запознаха своите колеги с натрупаните знания и опит от обучението! Те споделиха възможностите, които програма Еразъм+ предоставя за професионално развитие, благодарение на курсовете в Европа!

 
                                                 

                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------