Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Документи и информация за прием

 

ПРИЕТИ ДЕЦА ПЪРВА ГРУПА /3-4 ГОДИНИ/  ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

ЙОНАТАН ИВАНОВА ИВАНОВ
ЙОНАТАН ИВАНОВ ИВАНОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ 
ИСКРЕН ВЕЛЧЕВ МИРОНОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ТРОПОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ЛАЛЕВА
БОЖИДАР ДАНИЕЛОВ БОЖИНОВ
САМУИЛ АЛЕКСАНДРОВ 
СИМОНА ИВАНОВА ЙОНКОВА
ТЕЯ ТОДОРОВА ДЖЕНЕВА
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА УЗУНЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРЕЛИЕВА
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ТОПАЛОВА
ТЕОДОРА МИТКОВА БОЙЧЕВА
ИЗАБЕЛА СТАНИСЛАВОВА ПОПОВА
МОМЧИЛ РОСЕНОВ РУСЕВ
СИМЕОН БОЙКОВ ИВАНОВ
ВИКТОРИЯ ТИХОМИРОВА ДЖИГОВА
СИНЕМ НАЗЪМОВА АФУЗОВ
ИВАЙЛО ХЮСЕИН АЛИ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ГРУЕВ
КРИСТИАНА ДИНКОВА НЯГАЛОВА
ДОНКО ЯНЕКОВ ДОНЧЕВ
МЕЛЕК МЕХМЕД ИДИРИЗ
ТЕОДОР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
КРИСТИЯНА ИВАНОВА МАНОЛОВА
МИХАЕЛА РАДОСТИНОВА ДИМИТРОВА
ДАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СИМОНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
АЛЕКС ДИАНОВ ПАВЛОВ
ГАБРИЕЛА ГАЛИНОВА ГАНЧЕВА
СОФИЯ НИКОЛАЙ КОЛЕВА
МАРТИН ДАНИЕЛ ТЕРЗИЕВ

МАРТИН ГАЛИНОВ МИХАЛЕВ

 

ОГНЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 

* заявление 

* копие от акт за раждане на детето

* служебна бележка  от месторабота на двамата родители;