ДГ №8 Юрий Гагарин
Детска градина в град Казанлък

ОБРАЗЕЦ на информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина