Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

За нас

 

     История на ДГ№8 „Юрий Гагарин” гр. Казанлък

 

  Преди повече от 40г. през 1975г. един млад и ентусиазиран колектив, начело с Директорката Гинка Цонева прави първите си крачки по трудния път за отглеждането и възпитанието на най-скъпото-детето. Година по-късно, на 12.04.1976г., детската градина получава името на първия човек летял в космоса Юрий Гагарин.

  Година след година колективът на ЦДГ” Юрий Гагарин”, със своята кампетента грижа за вече няколко десетки поколения се утвърждава като един от водещите в града.

  Следват години на непрекъснат и всеотдаен труд. Педагогическият калектив продължава да работи с вдъхновение и нестихващ ентусиазъм. Потвърждение на това са и наградите, които получава:

  1982 г. и 1986г.- II място в окръга за учебно-възпитателна работа;

  1987 г.- II място в прегледа за „Майчинство и отглеждане на детето”;

  1986 г.- Детската градина е определена за един от центровете па оптимизиран двигателен режим.

  През 1991г. колективът посреща нов амбициозен директор- г-жа Красимира Кърпачева. През периода на нейната работа ЦДГ “Юрий Гагарин” се сдобива с филиал в с.Розово - .....г. Многото творчески успехи се дължат на умелото ръководство и управление, както и всеотдайността на всички работещи в детската градина. Новаторският дух на Директорката поставя началото на нова дейност в детската градина.

  От 2000г. се работи по Проект „Музикалния театър в детската градина”. На 29.05.2002г. се поставя и първото представление: оперетата „Който не работи, не трябва да яде” в Дом на културата „Арсенал”. Поради огромния интерес, една година по-късно, на 19.05.2003г. оперетата се поставя за втори път- в Читалище „Искра”.

  През 2004г.-2005г. е спечелен еко проект, който допринася за приучаването на децата да събират разделно отпадъците и да опазват природата чиста.

  На 01.06.2007г. в гр.Казанлък се провежда Първи национален детски театрален фестивал „Малки деца- големи таланти 2007”, под егидата на Международна асамблея „Знаме на мира”. В него ЦДГ” Юрий Гагарин” участва с постановката „Златното момиче”.

  На 15.05.2008г. в Дом на културата”Арсенал” се поставя и следващата постановка: „Легенда за казанлъшката роза”.

  На 31.03.2009г., по повод Чудомировите празници в гр.Казанлък, в Дом на културата „Арсенал” ЦДГ „Юрий Гагарин” представя „Съвременна приказка за Червената шапчица”.

  От 2012г. до 2014г. детската градина работи по Международен Проект „Приказки с опашка” по програма „Учене през целия живот”. Координатор на проекта е Турция с партньори Италия, Полша, Румъния. Целта на проекта е насърчаване на детското творчество, социалното и езиково общуване чрез значението на приказката.

  От 01.09.2017г. Директор на детската градина е г-жа Теодора Ненкова Белчева. И резултатът от нейната целеустременост и мотивация не закъснява. Още в първите месеци от назначението и, детската градина печели Проект за изграждане на Интерактивна бяла дъска. Следва спечелен проект за обучение на специалисти в чужбина с цел разработване на проекти и ИКТ в образованието.

  Историята на ДГ №8 „Юрий Гагарин” не свършва до тук. Тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители.