Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Екип

 

 

Теодора Белчева

/директор/

 

Основна сграда:

Група "Слънчице" 

 

Учители: Милена Бъчварова, Цветелина Китова

       пом. възпитател: Марияна Филипчева

 

 

Група "Мики Маус"

Учители: Цветомира Денинска, Деница Василева

пом. възпитател: Иванка Жекова

  

Група "Смехоранчета"

Учители: Галина Иванова, Ивона Стойкова

          пом. възпитател: Иванка Чавеева

 

 

 

Група "Бърборани"Учители: Кристина Иванова, Иванина Иванова 

пом. възпитател: Салихе Бунцева

 

 

 

Група "Мечо Пух"

Учители: Полина Желева, Ива Мъдрова

                      пом. възпитател: Стоянка Минчева

 

 

Група "Малчугани"

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        Учители: Теодора Цанкова, Ралица Минтова

                                                                           пом.възпитатели: Яна Хаджиева

  

 

ФИЛИАЛ в с.Розово

Разновъзрастова група :Учители: Таня Колева, Станислава Стоянова

              пом.възпитатели: Любка Йорданова, Руска Каличкова

 

    Други:

 

Михаил Христов

/учител по музика/

 

 

Ели Георгиева 

/психолог/

  

     Милица Топалова 

     /логопед/     

                                                                                                      
        

     Даниела Димитрова 

/медицинска сестра/

 

            

 Росица Цанева

/счетоводител/

 

        

    Ирина Казакова 

        /работник в кухня- разливна/

     Денка Домбова

  /ЗАС/