Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Казанлък

Екип

 

 

Теодора Белчева

/директор/

 

 

Основна сграда:

Група "Слънчице"

Учители: Ралица Минтова, Цветелина Китова

пом. възпитател: Марияна Филипчева

 

 

Група "Мики Маус"

Учители: Яна Ченалова, Деница Василева

пом. възпитател: Иванка Жекова

  

Група "Смехоранчета"

Учители: Галина Иванова, Ивона Стойкова

пом. възпитател: Иванка Чавеева

 

 

 

Група "Бърборани"


242250911_815302169160958_5930051633525465616_n

Учители: Цветомира Денинска, Кристина Иванова

пом. възпитател: Салихе Бунцева

 

 

 

Група "Мечо Пух"

 

Учители: Полина Желева, Ива Мъдрова

пом. възпитател: Стоянка Минчева

 

 

Група "Малчугани"

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        Учители: Милена Бъчварова, Теодора Цанкова

                                                                           пом.възпитатели: Яна Хаджиева

  

 

ФИЛИАЛ в с.Розово

Разновъзрастова група :Учители: Таня Колева, Станислава Стоянова

пом.възпитатели: Любка Йорданова, Руска Каличкова

 

    Други:

 

 

Михаил Христов

/учител по музика/

 

Ели Георгиева 

/психолог/

  

     Милица Топалова 

     /логопед/     

                                                                                                      
        

     Даниела Димитрова 

/медицинска сестра/

 

           337387600_765657631937279_705038588067521112_n_1   

 Росица Цанева

/счетоводител/

 

        

    Ирина Казакова 

        /работник в кухня- разливна/

     Денка Домбова

  /ЗАС/