Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

ПРОЕКТ 2022

Повече от година след началото на проекта Erasmus + KA229 „Малки любители на природата“, в който нашата детска градина има ролята на партньорска институция, беше възможно да се организира първата транснационална среща. Така между 25-30 октомври 2021 г. част от учителите на нашата институция участваха заедно с партньори от Латвия, Турция, Румъния и Италия в мобилността, проведена в град Батипаля, Италия.